onsdag 25 juni 2014

Pensionärslobbyns inflytande

Att pensionärerna är en intressegrupp som är relativt framgångsrik vad gäller att påverka den politiska dagordningen är ett av de centrala argumenten i min lärobok Systemskifte?. Ett exempel
är hur de har lyckats framställa sig som skattemässigt missgynnade. Detta länkade blogginlägg på Ekonomistas reder ut begreppen.

(Som vanligt utgår författaren från att politiker är hållningslösa röstköpare, vilket verkar vara en
utgångspunkt nationalekonomer inte KAN släppa. Det blir kanske så om man programmatiskt vägrar
se att politik till stor del är en kamp om verklighetsbeskrivningen).

http://ekonomistas.se/2014/06/24/darfor-betalar-inte-pensionarer-hogre-skatt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar