onsdag 25 november 2015

Smutsiga händer och tabupolitik

"Att låtsas som att det inte finns några avvägningar mellan okränkbara värden är djupt mänskligt, men för en politiker också oansvarigt". Läs mer i detta utmärkta blogginlägg som bland annat bygger på Jenny de Fine Lichts utmärkta avhandling i statsvetenskap som ger - menar jag - djupa insikter i politiskt beslutsfattande: Sundell på Politologen: Obehagliga avvägningar

Man kan också fundera var kamraterna i subdisciplinen politisk teori håller hus? Jag har bara sett Mats Lundström göra inlägg i frågan, men rätta mig gärna om jag har fel.  Mats diskuterar Singers utilitarism och dess implikationer för prioritering mellan invandring och hjälp i flyktingarnas närområden. Implikationerna är kontroversiella, men står ännu så länge oemotsagda från övriga i det teoretiska skrået. Med en parafras på Sundell kan man undra om "en möjlig förklaring som utvecklats av Philip Tetlock med kollegor är att de politiska filosoferna helt enkelt inte vill tänka på dessa avvägningar – de är tabu". Lundströms text: Effektiv altruism

För att återgå till plakatpolitik kontra politiskt ansvarstagande vill jag till sist nämna Sartres pjäs Smutsiga händer som jag för många år sedan av en slump fastnade vid framför radion (!). Den fångar som jag ser det väl konflikten mellan idealism och pragmatism. En kort presentation av pjäsen görs här: Smutsiga händer

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar