söndag 20 januari 2013

Uppdrag Granskning sänds inte i Myanmar där jag befunnit mig, men ändå.... Det verkar vara gammal skåpmat som levererats (jfr nedanstående utdrag ur en två år gammal debattartikel) och i sedvanlig UG-stil tappas sakfrågan bort. Och detta är allvarligt eftersom många nu får en ursäkt att sopa ett viktigt samhällsproblem under mattan.

"När Rädda Barnen lyckades få gen...omslag för sin rapportering i frågan krävdes en osaklig men medieanpassad pressrelease om att Sverige bryter mot FN:s barnkonvention, vilket dock i sin tur nära nog fick det rationella samtalet om sakfrågan att bryta samman".

"Majblomman har med hjälp av Novus opinion i "webbintervjuer" med föräldrar till barn i grundskolan ställt frågan om det har hänt att de under de senaste 12 månaderna har väntat med att beställa/hämta ut glasögon till sina barn av ekonomiska skäl. 11 procent av de tillfrågade föräldrarna har svarat att de gjort detta, vilket Majblomman redovisar utan närmare reflektion och omvandlar till 23 000 barn i åldern 6-15 år i Sverige. Några rader senare förklarar Majblomman dock att "Ungefär vart tjugonde barn behöver glasögon", det vill säga ca fem procent av barnen. Andelen föräldrar som inte haft råd att hämta ut glasögon åt sina behövande barn är alltså större än den andel barn som förväntas behöva glasögon! Urvalets representerar således knappast populationen särskilt väl."

http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/14/b-da-blocken-r-skyldiga-till-kningen-av-barnfattigdomen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar