torsdag 7 november 2013

Varför privatiserar vissa Socialdemokratiskt styrda kommuner en anmärkningsvärt stor del av verksamheten?

Det här året har jag i stor utsträckning ägnat min forskningstid åt att dels studera hur Socialdemokraternas olika partidistrikt (som ungefär motsvarar Sveriges länsindelning) argumenterat beträffande privat drift i välfärden och dels hur de agerar i frågan på kommunal nivå när de styr kommunerna.

På denna länk finner du ett blogginlägg som redovisar vissa av mina resultat: http://www.sns.se/blogg/2013/11/socialdemokraterna-och-privat-drift-i-valfarden

Här kan du på SVT Forum se mig presentera rapporten och diskutera den med Stig-Björn Ljunggren, Anna Johansson, Carl Melin och Mona Sahlin. Inslaget är 1 timme långt, men du kan ju använda fast forward. http://www.svt.se/nyheter/svtforum/privatiseringar-i-kommuner-med-vansterstyre
Hela analysen hittar du här: http://www.sns.se/nyheter/2013/11/olika-idetraditioner-inom-s-%E2%80%93-sa-paverkas-kommunernas-privatiseringspolitik
Andra om rapporten:
http://www.barometern.se/kronika/290-nyanser-av-rott(4022095).gm
http://helahalsingland.se/ledare/1.6472630-lokal-konformism-skapar-statssocialistiska-kluster?m=print
http://www.dagensarena.se/opinion/s-maste-hitta-en-tredje-vag-for-friskolan/
http://www.dagensopinion.se/statsvetare-stora-skillnader-hos-socialdemokraterna-om-privat-välfärd
http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=7078629

Vidare återfinns i Dagens samhälle en utmärkt artikel (7/6) som dock inte går att länka till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar