måndag 3 februari 2014

Väljarna bestraffar impopulära beslut!

"En politisk majoritet som bygger ett sjukhus kan inte självklart vänta sig att bli belönad med nytt maktinnehav i ­efterföljande val. En landstings­majoritet som beslutar om att lägga ned en ­existerande vårdinrättning kan däremot räkna stenhårt med att bestraffas. Man vinner inte val på historiska bedrifter. Men man förlorar dem på det som upplevs som försämringar" (DN 3/2 2014).
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/svart-att-hitta-vagen-fram/

Teorin om den nya välfärdspolitiken har nått ledarsidorna, men ironiskt nog sker detta dock strax efter att ovanstående credo har börjat ifrågasättas inom välfärdsforskningen. I mitt bidrag i en i dagarna utgiven antologi - How the Welfare State Shapes the Democratic Public - ger jag dock DN rätt. http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?currency=US&id=15348

Jag visar där att förslag om att stänga akutkirurgin på ett sjukhus under perioden 2002-2006 gav tydliga negativa resultat i valet 2006. I Östergötlands och Västmanlands landsting t.ex. sjönk de styrande Socialdemokraternas röstandel med 7-8 procent vilket var en 2-3 procents större minskning än partiet led i det riksdagsval som samtidigt genomfördes. I båda dessa landsting gav denna minskning också upphov till ett maktskifte. Även i övriga sju landsting där förslag om att stänga akutkirurgin lagts var valresultatet i allmänhet relativt dåligt i jämförelse med riksdagsvalet.
("Waking up the Giant? Hospital Closures and Electoral Punishment in Sweden")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar