torsdag 27 mars 2014

Allvarligt talat: Det här är ett pågående haveri!
Media bör genom reportage bidra till att sprida kunskap om hur samhället ser ut så att medborgarna kan bilda sig en underbyggd uppfattning. Inte tvärtom.

SVT borde ta del av den forskning som finns om medborgarnas sakkunskaper. Det skulle ev. dels kunna föranleda viss självkritik om hur media fullgör sitt ansvar (fan trot), dels klargöra att det närmast är tjänstefel att sprida inte underbyggda uppfattningar hos Svenssons som nån slags verklighetsbeskrivning. (Se t.ex. kapitel 5 i Systemskifte?).


Viktor Barth-Kron: SVT ska inte göra nyheter av tittarnas magkänslor - DN

Detta är en länk till en sida på dagensnyheter.se. Sidan är tillgänglig i 24 timmar.

dagensnyheter.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar